Budoucnost zubařství: Jak změní obor 3D tisk

Ještě před několika lety byla technologie CAD/CAM nejnovějším pokrokem v dentální technologii. Přestože CAD/CAM je dnes stále široce používán jako klíčový nástroj ve stomatologii, 3D tisk se stal digitální revolucí, kterou dentální průmysl rychle přijal, a to jak v křesle, tak v zubních laboratořích.

V posledních letech se 3D tisk ukázal jako časově i nákladově efektivnější. Jde o systém, který zahrnuje značné množství pracovních postupů.
Zubaři, zubní technici a zubní asistenti mohou vyrábět zubní aparáty na míru, od tisku ortodontických vyrovnávačů a modelů implantátů až po chirurgická vodítka a korunky. Přesnější a vysoce detailní náhrady lze vyrobit za zlomek času, než kdyby se použily tradiční konvenční metody.

Poprvé se zmínky o 3D tisku ve stomatologii objevily již před více než třemi lety – a jak to na tomto poli vypadá nyní?

Co obnáší 3D tisk v digitální stomatologii?

Definice 3D tisku nebo aditivní výroby podle definice Americké společnosti pro testování a materiály je „proces spojování materiálů za účelem vytváření objektů z dat 3D modelu, obvykle vrstvu po vrstvě“. Takže jako aditivní výrobce trojrozměrných zařízení může být použit pro širokou škálu různých aplikací v zubním lékařství

Pojem aditivní výroba zahrnuje mnoho typů technologií 3D tisku, kde nejčastěji používanými technologiemi ve stomatologii jsou selektivní laserové slinování (SLS), jetování materiálu (MJ), stereolitografie (SLA) a modelování tavené depozice (FDM).

Vzhledem k tomu, že platnost klíčových patentů technologie 3D tisku vypršela před deseti lety v roce 2013, trh od té doby zaznamenal exponenciální vývoj v technologii 3D tisku, která je spotřebitelům k dispozici za stále konkurenceschopnější ceny. Nyní je k dispozici široká škála tiskáren, které splňují potřeby různých zubních lékařů a klinik, od levných samostatných tiskáren až po více průmyslové tiskové ekosystémy.

Nejnovější aktualizace technologií 3D tisku:

Vzestup intraorálních skenerů byl hlavním katalyzátorem růstu trhu 3D tisku v zubních laboratořích a klinikách. Při pohledu na všechny nejnovější 3D tiskárny, tiskové pryskyřice a technologie, které jsou na IDS přítomny, je jasné, že různé kliniky a zubní lékaři mají odlišné požadavky od svých 3D tiskáren, takže je k dispozici široká škála technologií, které mají své výhody a nevýhody. Různé technologie umožnily tiskárnám postupovat extrémně rychle.

Otevřený vs. uzavřený systém

Všechny digitální systémy na trhu mohou přijmout soubor STL, ale otevřené a uzavřené systémy ve 3D tisku se liší od frézovacích systémů. Všechny tiskárny jsou otevřené, ale někteří výrobci tiskáren používají pouze pryskyřice, které ověřili a jsou si jisti kompatibilitou tisku, aby zajistili úspěšné výsledky. Spousta času a peněz je věnována testování pryskyřic pro tiskárny z hlediska vhodnosti pro použití v oblasti dentálního lékařství. V tomto směru je tedy třeba používat takto schválené materiály.

Biokompatibilní materiály

Spolu s pokroky v technologii 3D tisku byly vyvinuty nové biokompatibilní materiály speciálně navržené pro dentální aplikace. Tyto materiály mohou mít různé místní certifikace, jako jsou certifikace FDA, TGA, CE, které označují, že jsou bezpečné pro použití v ústech, což umožňuje výrobu funkčních a odolných zubních náhrad.

Integrované pracovní postupy

Se zlepšenou interoperabilitou mezi ostatními oblastmi digitální stomatologie, jako jsou intraorální skenery, software pro počítačově podporovaný design (CAD) a systémy počítačově podporované výroby (CAM), lze dosáhnout další integrace 3D tisku do digitálních pracovních postupů. Výrobní proces může být zefektivněn a zcela digitální, aby se zlepšila celková efektivita stomatologických pracovních postupů.

3D tisk “u zubařského křesla”

Stal se nyní životaschopnou alternativou na zubních klinikách oproti outsourcingu práce zubní laboratoři. Vzhledem k tomu, že možnosti 3D tiskáren sahají od velkých průmyslových tiskáren až po menší stolní tiskárny, umožňuje 3D tisk u křesla výrobu zubních náhrad ve stejný den, čímž eliminuje potřebu více návštěv a zkracuje čekací doby pacienta.

Zubní implantáty na míru

Pomocí dat specifických pro pacienta umožňují 3D tiskárny vytvářet vysoce přizpůsobené implantáty. Tyto 3D tištěné implantáty jsou běžně implantáty podpory vyrobené z titanu nebo biokompatibilních materiálů, které se pak používají k připevnění korunky nebo můstku k pacientově čelisti. Výroba těchto zubních implantátů znamená, že se perfektně hodí k anatomii pacienta, dokážou přesně napodobit pacientovy zuby, zlepšit umístění implantátu a zlepšit pohodlí pacienta a klinické výsledky.

Digitální zubní protézy

Pokroky v 3D tisku vedly k možnosti vytvářet zubní protézy digitálně. Digitální zubní protézy jsou vytvářeny pomocí skenů úst pacienta, kde jsou tato data použita k návrhu zubní protézy a následně 3D vytištěna. Jako přesnější, pohodlnější a účinnější alternativa ve srovnání s konvenčními tepelně nebo samovytvrzovacími zubními protézami jsou výhodami tohoto zakázkového vývoje zlepšení péče o pacienta a pohodlí, rychlejší doba obratu a zlepšené klinické výsledky.

Digitální voskovky

Obvyklá metoda tradičních voskových náhrad používaných pro protetická ošetření může být provedena digitálně. Digitální voskovky nyní mohou nahradit tradiční voskovky pomocí 3D tisku, aby byly přesnější, rychlejší a nákladově efektivnější, což umožňuje lepší komunikaci mezi zubními laboratořemi a lékaři.

Závěrem

Možnosti 3D tisku ve stomatologii jsou nekonečné. Zubaři nyní více než kdy jindy implementují technologie 3D tisku interně kvůli zkrácení čekacích dob a celkové dostupnosti.

S množstvím dentálních společností a značek, které soutěží na nasyceném trhu 3D tiskových systémů, není pro žádného zubního profesionála tak těžké najít takový na základě jeho osobních požadavků a/nebo požadavků na léčbu pacienta.

Přestože se vybavení, materiály a služby s technologiemi 3D tisku liší, nové a inovativní aplikace 3D tisku ve stomatologii mají stále prostor pro další zkoumání. Stejně jako v každém jiném odvětví využívajícím digitální technologie ve svém oboru se digitální stomatologie a 3D tisk budou nadále vyvíjet ve snaze zlepšit zdraví pacientů a péči, zvýšit efektivitu a návratnost investic a zlepšit výsledky léčby.

Můžeme očekávat, že s postupujícím vývojem technologií bude 3D tisk hrát významnou roli v transformaci oboru stomatologie.

Dental Office H33
Hvězdova 33
Praha 4 - Pankrác

Kontaktujte nás

    cs_CZCzech